Werkwijze
We beginnen een les met de vragen die een leerling heeft overgehouden van de lessen op school. Mijn doel is om de leerling voldoende in de juiste richting te duwen zonder het antwoord te geven. Na de vragenronde kijken we naar de paragra(a)f(en) waarover de leerling huiswerk moet maken. Hier onderzoeken we waar de struikelpunten zitten, we maken een paar opgaven en bij gebrek aan struikelpunten of als de leerling het huiswerk al heeft gemaakt zal ik wat extra opgaven verzinnen of opzoeken als stimulans.

Doelgericht

  • Het uiterste uit de leerling halen
  • Stimuleren om de rekenmachine bij eenvoudige berekeningen te laten liggen
  • De leerling handvatten bieden voor het oplossen van het type sommen welke ze voor de toets kunnen verwachten.

Flexibel

Als mijn manier van werken niet aansluit op de leerling of als er behoefte is aan aanpassingen, dan sta ik daar altijd voor open!